Werkgevers

Wanneer medewerkers door chronische stress niet meer goed functioneren of zelfs uitvallen, is dat niet alleen voor hen heel belastend, maar ook voor jou als werkgever vervelend en kostbaar. De cijfers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liegen er niet om:  Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. Maar liefst 36% van het werk gerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. Dat zijn 7.555.000 verzuimdagen of bijna 21.000 fte. (bron: TNO/CBS 2014). De sector onderwijs scoort structureel hoog.

Daarnaast mogen wij langer doorwerken na onze 65e verjaardag. Om duurzaam inzetbaar te blijven is het van een nog groter belang om fysiek en mentaal fris en veerkrachtig te blijven. Voor de hand liggend dus om de vitaliteit van je werknemers serieus te nemen door pre- en interventie van chronische stress. Hoe eerder je ingrijpt, hoe relatief sneller jouw medewerker kan terugveren naar een gezonde mentale en fysieke conditie. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid voor de coachee, de coach en werkgever of leidinggevende. Als coach richt ik me op fysiek en mentaal herstel, met het accent op zelfmanagement van de coachee. Kijk bij Diensten voor mijn aanpak.


Ben je bereid om te investeren in een coachtraject of inspirerende workshop, dan versterk je de vitaliteit en veerkracht van jouw werknemers en beperk je de nadelen en kosten die chronische stress met zich meebrengt. Kijk bij Diensten voor mijn aanbod.